Wat is regressie therapie en wat zijn samskara’s?

regressie therapieToelichting regressie therapie

Regressie therapie is een therapievorm met een geheel eigen en toegepaste methode waarbij de oorzaak van een probleem centraal staat. De ervaring heeft geleerd dat een crisisperiode, een probleem, overtuiging of trauma, meestal te vinden is in de vroege jeugd. Regressie therapie lost problemen bij de kern op! Het is geen praat- of gedragstherapie maar een inzichtgevende en bevrijdende therapie. Er wordt gewerkt met de actuele hulpvraag.

“Je kunt een probleem niet oplossen op het niveau van het probleem, je moet naar een hoger niveau gaan om het op te lossen” – Albert Einsten

Regressie therapie maakt dat je meestal in drie tot zes sessies van een probleem bevrijd bent. Het doel van een sessie is emotionele bevrijding, lichamelijke verlichting, mentale opluchting en spirituele groei. Na een sessie zie je de samenhang tussen ervaringen uit je verleden en moeilijkheden van nu. Verder gaat deze therapie ervan uit dat je als cliënt zelf bepaald waaraan je wilt werken. Jij maakt als het ware je eigen behandelplan. Je onderbewuste wijst je de weg en haalt beelden, ervaringen en indrukken, – de samskara’s – naar boven die gekoppeld zijn aan oude overtuigingen, vragen of moeilijkheden die je huidige leven kleuren. Of je nu wel of niet gelooft in vorige levens of reïncarnatie is onbelangrijk voor het succes van de sessie. Er wordt alleen gewerkt met de ervaringen en gevoelens die tijdens een sessie naar boven komen. Deze beladen energie is vast gaan zitten in je emotionele lichaam, en heeft de huidige problemen in gang heeft gezet.

Is regressie therapie voor iedereen geschikt?

In principe is deze therapie geschikt voor iedereen met een gezonde intelligentie. Jouw bijdrage en verantwoordelijkheid is de belangrijkste inzet. Als therapeut draag ik de verantwoordelijkheid om de sessie deskundig en met respect te begeleiden. De therapie is ongeschikt voor geestelijk en/of verstandelijk gehandicapten en mensen waarbij verbale communicatie onmogelijk is. Voor meer algemene informatie over mijn praktijk verwijs ik graag naar een andere pagina.

Resultaten en ervaringen

terug naar vorig leven

Na een aantal sessies ontstaat er een toegenomen helderheid, zelfinzicht, meer begrip voor medemensen en bevrijding van het probleem. Op emotioneel niveau komt er innerlijke kalmte, zelfacceptatie, meer zelfvertrouwen, beter kunnen uiten van verdriet of boosheid, maar ook beter kunnen genieten. Lichamelijk gezien verdwijnen de spanningen en kwaaltjes die een psychische oorzaak hadden. Hoewel veel mensen soms jarenlang voor hun klacht werden behandeld, verdwijnen bij meer dan de helft van de cliënten na regressietherapie geheel of bijna helemaal, terwijl een kwart verbetering ervaart na een aantal sessies.

Wanneer kies je voor regressie therapie?

In principe kan elk probleem of ongewenste karaktereigenschap behandeld worden. Hieronder de meest voorkomende problemen waarbij deze therapie succesvol kan werken:

 • angststoornissen
 • borderlineproblematiek
 • burn out
 • bipolaire stoornis
 • bindingsangst
 • cvs (chronische vermoeidheid)
 • chronische stress
 • depressies
 • eenzaamheid
 • emotionele problematiek
 • voedings/eetproblemen
 • fobieën
 • fysieke klachten zonder medische oorzaak
 • migraine
 • mishandeling (geestelijk en lichamelijk)
 • onverwerkte kindervaringen
 • oorlogstrauma
 • paniekaanvallen
 • PTSS:posttraumatischstresstoornis
 • relatieproblemen
 • rouw en verlies verwerking
 • slaapproblemen
 • trauma verwerking – verkrachting of andere
 • vernederende ervaringen
 • verlatingsangst

Werken aan nieuwe overtuigingen

Regressie therapie werkt bij vastgeroeste negatieve overtuigingen waardoor iemand zichzelf blokkeert, bijvoorbeeld;

 • “Ik kan het toch niet”. – “Ze mogen me niet”.
 • “Het is mijn schuld”. – “Ik ben het zwarte schaap”.
 • “Het lukt me toch niet”. – “Het is ook nooit goed”.

Deze overtuigingen hebben zich vast gezet in je onderbewuste en steken te pas en te onpas de kop op. De oorzaak is vergeten maar kan via regressie opgespoord en geheeld worden.

Hoe werkt regressie therapie, wat gebeurt er in een sessie?

Start van een sessie

Een sessie begint met een voorgesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarna neem je plaats op de bank, je sluit je ogen en de sessie begint met het probleem als richtsnoer. Zodra je ligt ervaar je bepaalde gedachten, gevoelens, indrukken, beelden of lichamelijke gewaarwordingen. Sommige mensen zien geen beelden. Dat is geen enkel bezwaar, er zijn altijd wel indrukken of iets wat als eerste in je opkomt dat je op weg helpt. Het belangrijkste is dat je je intuïtie volgt. De eerste indruk is de juiste! Ik stel vragen, geef instructies en begeleidt je naar een herbeleving toe. Ik volg als het ware jouw verhaal en reageer op je ervaringen. Tijdens zo´n sessie kun je allerlei zintuiglijke sensaties ervaren. Beelden, lichamelijke reacties zoals bijvoorbeeld koude of warmte gewaarwordingen, je kunt geluiden horen, kleuren zien, smaak ervaren en soms bepaalde geuren ruiken. Alles is mogelijk en niks is gek.

Samskara regressie therapie naar vorige levens

Vervolg van een sessie

Van te voren kan niemand zeggen wat er precies in een sessie naar boven zal komen, maar achteraf is de synchroniciteit tussen het probleem en hetgeen uit het onderbewuste opkomt uiterst treffend. Het begin van een sessie is eenvoudig en al doende ontstaat er een dialoog en ontrolt zich een verhaal. Als cliënt keer je steeds meer naar binnen waardoor je vanzelf in een lichte trance raakt. Je blijft er wel degelijk bij met je bewustzijn, je weet en voelt dat je op de bank ligt, maar je switcht als het ware van hier-en-nu, naar daar-en-toen. Je wordt dat kleine kind van acht jaar of die persoonlijkheid uit een vorig leven. Je verhaal wordt steeds duidelijker, de oorzaak van je probleem wordt opgespoord, de verwante herbelevingen komen naar boven, het inzicht ontstaat soms al tijdens de sessie, genezende technieken worden toegepast, ladingen worden ontladen, er wordt waar nodig energie werk gedaan en de sessie wordt zorgvuldig afgerond. Vooral mensen die nog bang zijn voor hetgeen er naar boven kan komen zullen zich bij mij thuis voelen. Ik heb een engelengeduld. Maar in principe kun je alles aan wat op dat moment actueel is, anders was het er niet!

Vervolgsessies

Na een of meerdere sessies verandert de kijk op jezelf en je omgeving. Er is weer zingeving, blijdschap, vooruitzicht en levenskracht. Je hebt je ontdaan van oude ballast die je misschien al je hele leven, of misschien zelfs meerdere levens in je ziel meedraagt. Er is weer Licht en je kunt je leven in vreugde en vrijheid verder invullen. Een sessie is nooit hetzelfde. Elke sessie heeft zijn eigen kwaliteit en de tweede kan volkomen verschillen van de eerste of de derde.

“Je bent je eigen uitkomst en maakt je eigen toekomst” – HM