Personal Life Coaching ©,
een toelichting

Coaching kompas wegwijzer

Wat is Personal Life Coaching?

 

Personal Life Coaching is een vorm van coaching die zich beweegt op het raakvlak van mens, leven, spiritualiteit, werk en maatschappij. Het omvat zowel je persoonlijke als je spirituele ontwikkeling. Ik werk voornamelijk vanuit de visie dat ieder mens uniek is. Hoe uniek is aangegeven in de individuele horoscoop, zie www.astrologe.nl. Elk individu wil uitdrukking geven aan hetgeen de horoscoop als basis laat zien. Verleden, heden en toekomst spelen daarbij een centrale rol. Jouw verhaal staat centraal.

“Je krijgt niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt om te groeien” – onbekend

Meer dan 30 jaar ervaring

In mijn meer dan dertig jarige praktijk heb ik ervaren dat mensen meer talenten in huis hebben dan ze tot uitdrukking brengen. Ik zet mijn veelzijdig talent en ervaring in om je zo optimaal mogelijk tot bloei te laten komen. Het is goed te beseffen dat de horoscoop waar ik het hier over heb in geen enkel opzicht te vergelijken is met de nietszeggende rubrieken in dag- en weekbladen. Hoe ik met de westerse astrologie omga kunt u lezen in mijn boek “Pluto, De kracht van je ziel”.

Pluto is de planeet die samen met Saturnus en Uranus momenteel alle oude structuren en zekerheden, ja, alles op Aarde en in de wereld onderste boven gooit. Geheimen en misstanden worden naar boven gehaald maar vooral ook doorgewerkt in individuele situaties. Pluto transformeert je leven naar een nieuwe manier van denken en werken, naar de Nieuwe Watermantijd waar we wereldwijd al midden in zitten.

Innerlijke Coach -> Personal Life Coaching

Ergens diep weg is ook je innerlijke coach te vinden. Je individuele horoscoop is, naast regressiewerk, de beste richtlijn om die te vinden. In de loop van je leven en carrière zijn er perioden waarin tijdelijke begeleiding van buitenaf wenselijk is. Door deze horoscoop als basis te gebruiken heb je de meest op maat gemaakte en complete coaching die denkbaar is. Die horoscoop is gebaseerd op je geboortedatum, coördinaten van je geboorteplaats en het exacte tijdstip van je eerste ademteug. En heb je eenmaal je Innerlijke coach gevonden, dan ben ik overbodig. Dat is professionele Personal Life Coaching.

Voor wie?

Voor mensen die diep van binnen voelen dat het zo niet langer kan en toe zijn aan iets nieuws en hun eigen verantwoordelijkheid weten te nemen. Mensen die hun talenten en kwaliteiten op een andere manier willen inzetten en meer vanuit hart en ziel willen werken, zingeving zoeken, maar nog niet goed overzien hoe dat aan te pakken. Of wanneer je onvoldoende kansen en ruimte krijgt aangeboden om je verder te ontplooien en nieuwsgierig bent naar je verborgen talenten of meer diepgang zoekt in je dagelijkse werk, ben je van harte welkom.

Wat doe ik

Ik help je om vanuit je ziel en horoscoop te doen wat er gedaan moet worden. Op de eerste plaats voor jezelf en je omgeving, maar ook voor de maatschappij. Je horoscoop laat heel duidelijk zien wat je bijdrage mag zijn aan de maatschappij en aan alle grote veranderingen die zich momenteel voltrekken. We gaan dit samen ontdekken. Door dit proces aan te gaan komen er onvermoede krachten en talenten naar boven en ontstaat er een nieuw basispatroon van waaruit je vol vertrouwen en innerlijk weten zinvoller kunt leven, werken en handelen. Naast mijn veelzijdige ervaringen met cliënten is mijn onorthodoxe aanpak diepgaand, doeltreffend en vernieuwend en verbind ik je verleden en heden met de (zelfgemaakte) toekomst. De start is echter in het hier en nu!

Het traject

Een eerste intakegesprek is nodig om met elkaar kennis te maken, gegevens uit te wisselen, naar je (werk) verleden te kijken en de reden van je komst te bespreken. Dit kan direct op basis van de individuele horoscoop. Je vragen worden beantwoord en we brengen de actuele situatie in kaart. Wil je met mij en deze manier van begeleiding in zee gaan dan worden verdere afspraken gemaakt. Waar kijken we in een eerste gesprek naar:

  • sterke en zwakke punten
  • talenten en wensen
  • wat los te laten en welke nieuwe mogelijkheden zijn er
  • wat wil je écht niet en wat wél
  • hoe kunnen we dat realiseren
  • welke alternatieven zijn er

Het enorme voordeel van je individuele horscoop is, dat het een totaal beeld laat zien van de levens/werkfase waarin je je nu bevindt. Niet in concrete feiten of toekomstige “voorspellingen” maar in het patroon wat in aanleg al aanwezig was en wat zich nu in de dagelijkse realiteit voltrekt, vaak zonder dat je je daarvan bewust bent. Dat wil niet zeggen dat “alles al vast ligt”. Integendeel, jij bent degene die het leven leeft, mogelijkheden en onmogelijkheden afweegt en dan een verantwoorde keuze kan maken. In moeilijke omstandigheden kan de individuele horoscoop een uitstekende raadgever zijn en zowel je privé als je sociale en maatschappelijke leven weer “op de rails” krijgen.

Consulten

Gemiddeld genomen is er om de 2-3 weken een consult nodig van ongeveer 2 uur, met een totaal van ongeveer 8-10 consulten. Er wordt gewerkt met individuele horoscoopgesprekken, regressietherapie en transpersoonlijke regressiewerk. Daarnaast wordt zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid gevraagd om met succes dit traject te doorlopen.