Zielsgericht? Samskara naam?

Samskara, geleid door Hermine Merlijn heeft bijna 18 jaar praktijkervaring. Zij is steeds meer bezield geraakt om mensen die geestelijk, lichamelijk en/of spiritueel in de knel zijn geraakt te helpen en nieuwe therapeuten op te leiden. Er is nog zoveel werk te doen! Samskara werkt met ervaren docenten en supervisors en heeft een nuchtere, doelgerichte en met name zielsgerichte aanpak.

Zielsgerichte therapie gaat uit van een holistische mensbeeld. De therapie werkt op sociaal, mentaal, emotioneel, lichamelijk en op spiritueel niveau. Juist dit laatste is belangrijk omdat je ziel onverwerkte ervaringen en emotionele wonden meedraagt uit verschillende vorige levens. Onbewust en soms zelfs onmerkbaar werkt deze pijn door in je huidige leven. Omdat je altijd je eigen uitkomst bent ligt de oplossing van alles ook in jezelf, maar soms heb je daarbij hulp nodig. Ik ga er van uit dat in de ziel opgedane negatieve en positieve ervaringen liggen opgeslagen, zowel uit je huidige leven als uit vorige levens. Het zijn echter de negatieve onafgemaakt ervaringen die nu aandacht vragen. Je hoeft niet te geloven in vorige levens, in de ziel of reïncarnatie om de therapie succesvol te laten zijn. 

Het uitgangspunt van deze zielstherapie is om de oorzaak van je problematiek, blokkades of onhebbelijkheden op te sporen – tot in andere incarnaties toe – en de indrukken en ervaringen die je toen niet kon verwerken weer naar boven te halen om tot bevrijding te komen. Het doel van een sessie is om het probleem voor goed op te lossen, om de tranen te huilen die toen zijn bevroren, om de woorden te zeggen die toen niet uit je mond kwamen en om oud verdriet en pijn te helen. Dan pas kun je verder met je spirituele ontwikkeling. Een zielsgerichte sessie geeft emotionele bevrijding, lichamelijk welbevinden en inzicht in de samenhang van daar-en-toen, in relatie tot het hier-en-nu. Je leven krijgt weer kleur, je ziel heeft weer een kras minder, je vitaliteit neemt toe en je kunt weer volop deelnemen aan het leven. Het is zeker geen praat- of gedragstherapie, maar werkt op een diep niveau, inzicht, begrip en een volledig uitwerken van ontstane klachten of problemen. Er wordt een sterk beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Dat kan alleen als je de oorzaak van je probleem of thema wilt begrijpen en zélf aan je genezing en ontwikkeling wilt werken. Je ziel kan pas verder evolueren als alle menselijke problematiek is uitgewerkt.